Zbierka: PÚZDRA

BABAJAGA

AK CHCETE POHODLNE NOSIŤ NA APENDIXE A VŽDY MAT PRI SEBE REZERVNÝ ZÁSOBNíK, BABAJAGA JE SPRáVNA VOĹBA PRE VÁS

VIAC INFO

KIKIMORA

PÚZDRO VYTVORENÉ NA VNÚTORNÉ NOSENIE NA 3-5 HODINE ALEBO APENDIXE, VHODNÉ KOMBINOVAť S DALšíMI RPDOUKTAMI AKO NAPRíKLAD IWB TQ CARRIER 

VIAC INFO

LESHY

STRELECKá SÚTAž ALEBO SLUžBA, PUZDRO LESHY MôžE BYT UPRAVENÉ PRE VAšE POTREBY. UCHYTáVACIE DIERY NA ZADNEJ STRANE PUZDRA DOKÁžU PRIJAT TAKMER VšETKY PLATFORMY

VIAC INFO

INSERT

NIE VžDY MôžEME MAť PUDRO NA OPASKU V TAKýCHTO SITUáCIACH JE TO PRODUCT INSERT. VHODNÉ NA POUžITE S LADVINKAMI ALEBO Hrudnými NOSIčMI

VIAC INFO