Mustache Gear štandardy

Mustache Gear štandardy

Vo fitku nezdvíhame náhodné váhy a nerobíme náhodný počet opakovaní to isté sa dá aplikovať aj praktickú streľbu.

Najefektívnejší spôsob ako merať na strelnici svoj progress je jednotkou času a presnosti. Na tieto účely poslúži strelecký timer a papierový terč ideálne IDPA/USPSA  ale rovnako dobre poslúži aj čistý papier. Nato aby sme sa zlepšovali je potrebné si nastaviť ciele moja skúsenosť je rúbať vysoko a ak bude realita niekde v strede už budeš na pol ceste.

Pravidelnú metriku ktorú v Mustache Gear používame sú naše interné štandardy, ktoré sú postavené okolo základnej manipulácie.

PISTOL STANDARDS  5 METROV 1 2 3 POZNAMKY
DRAW 1 SHOT  -1:20
DRAW 2 SHOT -1:30
COMPRESS 1 SHOT -0:60
COMPRESS 1SHOT HEADSHOT -0:70
DRAW 1r1 -3:00
DRAW 2r5 -4:00
BILL DRILL (DRAW 6 SHOT) -2:00

1 to 5

1 SHOT MIDDLE- 2 SHOT LEFT- 3s SHOT RIGHT - 4 SHOT MIDDLE

-3:00
2-2-2 (LEFT TO RIGHT) -3:00

 

Štandard je splnený ak je strelný tri krát za sebou zásah musí byt v A zóne (A4) a v čase napísanom v tabuľke. Poradie v ktorom budú štandardy dostrieľané je nepodstatné.

Krátky popis jednotlivých drillov

Všetky drilly sú strieľané na vzdialenosť 5m a terče sú ideálne od seba vzdialené 5m

1. DRAW ONE SHOT - Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam jednu ranu do A zóny štandard je splnený ak je zásah v A zóne pod 1 sekundu a 20 stotín

2. DRAW TWO SHOT - Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam dve rany do A zóny štandard je splnený ak je zásah v A zóne pod 1 sekundu a 30 stotín

3.COMPRESS 1 SHOT - Pištol v rukách na hrudi (compress) na pípnutie timer-u jedna rana do A zóny štandard je splnený ak je zásah v A zóne pod 60 stotín

4.COMPRESS 1SHOT HEADSHOT - Pištol v rukách na hrudi (compress) na pípnutie timer-u jedna rana do A zóny hlavy terča (A6 papier) štandard je splnený ak je zásah v A zóne pod 70 stotín

5.DRAW 1r1 - Do nabitej zbrane dám prázdny zásobník a pripravím si plný na prebitie. Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam jednu ranu do A zóny zbraň prebíjam a strieľam jednu ranu do A zóny, štandard je splnený ak sú zásahy v A zóne pod 3 sekundy

6.DRAW 2r5 - Do nabitej zbrane dám zásobník s jedným nábojom a pripravím si plný na prebitie. Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam dve rany do A zóny zbraň prebíjam a strieľam päť rán do A zóny, štandard je splnený ak sú zásahy v A zóne pod 4 sekundy

6.BILL DRILL (DRAW 6 SHOT) - Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam šesť rán do A zóny štandard je splnený ak je všetkých šesť zásahov v A zóne pod 2 sekundy

7. One to Five - Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam jednu ranu do A zóny na stredný terč, premiérmi na pravý krajný terč a vystrelím dve rany, premiérmi na ľavý krajný terč a vystrelím tri rany, premiérmi na stredný terč a vystrelím štyri rany

8. 2-2-2 - Na pípnutie timer-u tasím zbraň z puzdra a strieľam dve rany do A zóny ľavého terča, premiérmi vystrelím dve rany do stredného terču a následne dve rany do pravého terču

 

K záveru by som dodal že tu sa nejedná o tréning ako taký ale o základnú mernú jednotku, ktorá má ukázať medzery strelca a tak správne nasmerovať k stavbe tréningu a odstránení nájdených nedostatkov teda medzier.

Čo však bude fungovať sú hodiny "sušenia"/dryfire doma mimo strelnice a následne na strelnici aplikovať nasušené pri kombinovať s objemom a práci so spätným rázom a presnosťou.

 

Späť na blog